fbpx
  1. Ana Sayfa
  2. Manav Tarihi

Kategori: Manav Tarihi

Manav Tarihi
16.Yüzyıl Sonlarında Kandıra Kazası ve Manav Köyleri

16.Yüzyıl Sonlarında Kandıra Kazası ve Manav Köyleri

Bu Yazıyı Paylaşın 16. yüzyılda ve çeşitli zamanlarda Sakarya’nın kuzeybatı kesimleri yani Ferizli, Kaynarca Serdivan ve Söğütlü Kocaeli sancağına bağlı Kandıra kazası sınırları içerisinde zikredilmiştir. Aşağıda kandıra kazası bünyesinde kaydedilen günümüz köyleri verilmiştir. Lütfen dikkat…

Manav Tarihi
16.Yüzyıl Sonlarında Ada Ma’a Karasu Kazası ve Manav Köyleri

16.Yüzyıl Sonlarında Ada Ma’a Karasu Kazası ve Manav Köyleri

Bu Yazıyı Paylaşın Ada ma’a Karasu kazasının herhangi bir nefsi bulunmayıp, Kutluca(Çaybaşı) köyünün nahiyenin merkezini teşkil ettiği düşünülebilir. Adapazarı’nın bâd-ı heva, nısf-ı arûs ve cürm-i cinâyet gelirlerinin mirliva hassı olarak ayrıldığı ve toplamının 3300 akçeyi…

Manav Tarihi
16.Yüzyıl Sonlarında Sakarya..

16.Yüzyıl Sonlarında Sakarya..

Bu Yazıyı Paylaşın XVI. yüzyılın sonlarında, Kocaili sancağının İzmit, İznik, Gebze, Şile, Kandıra, Yoros, Yalakbad ve Ada ma’a Karasu olmak üzere sekiz nahiyeden oluşmaktadır. Zikrolan nahiye merkezleri ve bağlı köylerde meskûn olanların sayısı 28.591 olup…

Manav Tarihi
Keyfiye Nedir?

Keyfiye Nedir?

Bu Yazıyı Paylaşın Keyfiye günümüzde daha çok bilinen adıyla Türkmen Kefiyesi nedir? Bilinen sebeblerden dolayı ecdadımız Orta Asya’dan, Mahan bölgesi Merv’den Anadolu’ya göçü başlattıklarında yolda önceden gidenlerin, sonradan gelenleri, sonradan gelenlerin önceden gidenleri tanıyabilmeleri için…

Manav Tarihi
16. Yüzyılda Sakarya’nın İdari Yapısı

16. Yüzyılda Sakarya’nın İdari Yapısı

Bu Yazıyı PaylaşınAşağıda bulunan 4 makalemizi okuduktan sonra bu yazıyı okumanız size daha faydalı olacaktır. 16.Yüzyıl Osmanlı'da Mezra Kavramı 16.Yüzyıl Osmanlı'da Köy Kavramı 16.Yüzyıl Osmanlı'da Mahalle Kavramı 16.Yüzyılda Şehir ve Nefs Kavramı Sakarya bölgesinin idari…

Manav Tarihi
16.Yüzyıl Osmanlı’da Mezra Kavramı

16.Yüzyıl Osmanlı’da Mezra Kavramı

Bu Yazıyı PaylaşınMezra, kelime anlamı olarak ekilecek, ziraat yapılacak yer manasında kullanılmıştır. Daha geniş manada ziraat olunan, yani ekim yapılan fakat kalıcı yerleşim merkezi olmayan araziler hakkında kullanılan bir tabirdir. Ahalisi dağılmış eski yerleşim merkezlerine…

Manav Tarihi
16.Yüzyıl Osmanlı’da Köy Kavramı

16.Yüzyıl Osmanlı’da Köy Kavramı

Bu Yazıyı PaylaşınKır iskânlarının en büyüğü olan köy ler, üzerinde yaşadıkları toprak parçasıyla organik bir bütünlük oluşturan insanların sakin olduğu bir iskân merkezi olarak tanımlanmaktadır. Köyler, ekonomik fonksiyonları büyük ölçüde tarım ile hayvancılığa dayanan ve…

Manav Tarihi
16.Yüzyıl Osmanlı’da Mahalle Kavramı

16.Yüzyıl Osmanlı’da Mahalle Kavramı

Bu Yazıyı PaylaşınMahalle “mahall” kökünden türetilmiş bir kelime olup, başlangıçta konaklama gibi bir anlam ifade ederken, zamanla bir iskân coğrafyası kavramı olarak kesif bir nüfusu bünyesinde barındıran şehir ya da bazı büyük köylerin bir alt…

Manav Tarihi
16.Yüzyılda Şehir ve Nefs Kavramı

16.Yüzyılda Şehir ve Nefs Kavramı

Bu Yazıyı Paylaşın16.yüzyılda Sakarya bölgesi Kocaeli sancağında gözükmektedir. Bu dönemde bölgedeki Manav yerleşimleri mevcut Osmanlı kayıtları sayesinde gün yüzüne çıkabilmektedir. Konuya geçmeden önce bazı kavramlar hakkında bilgi vermek gerekmektedir. Osmanlı klasik döneminde yerleşmeler incelenirken, genellikle…

Manav Tarihi
Orhan Gazi Döneminde Sakarya Vakıfları

Orhan Gazi Döneminde Sakarya Vakıfları

Bu Yazıyı PaylaşınAşıkpaşazade, Osmanlı hanedanının belirgin özelliği olarak “yoksul doyuran sofra sahipleri” olduklarının altını çizmiştir. Osman Bey’in İbrahim peygamberi takip eden bir gelenek olarak ayda bir ikindi vakitlerinde tertip ettiği yemekler, Orhan Bey’in ve sonra…